ÚRGENCIA – NO FEDERATS

Donat que en el Club Bàsquet Begues tenim varies persones que practiquen esport a les nostres insta·lacions sense tenir fitxa federativa ( que inclou assegurança médica) des del Club Begues hem contractat una assegurança amb MGS  ( Pòlissa-Acc.-CLUB-BÀSQUET-BEGUES ) per cobrir qualsevol eventualitat dels següents col·lectius:

  • Jugador/es que venen a probar. Dintre dels 15 dies de marge que s’han acordat per tal de decidir si vol continuar o no jugant.
  • Jugadors que entrenen pero no competeixen
  • Superséniors

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’URGÈNCIA: (NOU-PROTOCOL-ACC.-M-G-S)

  • En el cas d’urgència s’ ha de comunicar a qualsevol membre de la junta del club l’accident per tal que des del club es faci el comunicat d’accident corresponent.
  • Seguidament trucar al 902.120.863 o bé al 91.757 24 04 indicant el número de pòlissa 51368644, on l’indicaran el centre mèdic concertat més proper al qual adreçar-se per tal de rebre l’assistència mèdica.
  • Un cop rebuda l’assistència s’ha d’enviar el comunicat juntament amb l’informe mèdic al correu electrònic del club: basquetbegues@gmail.com.
  • El comunicat d’accident el fa el club i l’envia el club. (NOU-COMUNICAT-ACCIDENTS-M-G-S)
  • L’accident ha de ser comunicat en un termini màxim de set dies a la data de l’accident perquè la companyia l’accepti.